slovensky english magyarul
 A.M.D.G. - Anna Jakimová - výroba liturgických odevov a doplnkov

Cenník liturgických odevov
a doplnkov


   

Štáb
70+,- €

Štóla obojstranná
40 - 50,- €

Štóla jednostranná
25 - 35,- €

Štóla zlatá
35,- €

Štóla diakonská s krížikom
20,- €

Štóla na spoveď s krížikom
20,- €

Alba
55,- €

Superka veľká (bez výšivky)
35,- €

Superka malá (bez výšivky)
25,- €

Superka s výšivkou (podľa vzoru)
od 50,- €

Miništrantská sukňa + golier
30,- €

Náplecné vélum
65+,- €

Palla
8,- €

Lavabo, purifikatórium, korporál - súprava bez vyšívky
10,- €

Lavabo, purifikatórium, korporál - súprava s výšivkou
20,- €Balné + poštovné (dobierka)
6,- €


Nie som plátcom DPH! Uvedené ceny sú konečné.


 

www.amdg.sk
© JeanPaul 2003